Newsletter  FR


Ongevallen in en om het huis: denk niet dat het u niet kan overkomen!30-08-2011
Verstikking, vergiftigingen, verdrinking, brandwonden, vallen…: het zijn van die ongevallen die zich bij u thuis kunnen voordoen en die dodelijk kunnen zijn. Elk jaar vinden in Europa 80.000 mensen de dood als gevolg van een huis(houd)elijk ongeval. 40.000 van de slachtoffers zijn kinderen. Het OIVO licht de redenen toe en geeft een reeks tips om dergelijke – soms fatale – ongevallen te vermijden.

Onderzoek naar de doodsoorzaken bij kinderen van O tot 4 jaar, gebaseerd op de gegevens van het Belgisch Instituut voor de Statistiek, tonen aan dat er elk jaar gemiddeld bijna 50 kinderen sterven als gevolg van een ongeval in de privésfeer.

Verstikking

In de eerste levensjaren stopt een kind alles in zijn mond: waakzaamheid is dus geboden! Verstikkingen worden vaak veroorzaakt door voedingsproducten (nootjes, broodkruimels, …), maar ook door kleine voorwerpen zoals knikkers, geldmuntjes of geneesmiddelen.

Als u het niet ziet gebeuren, kan het feit dat uw kind gaat hoesten u vaak op het gevaar wijzen. Door dat hoesten wordt het voorwerp of voedingsproduct vaak vanzelf uitgespuwd, maar het kan ook gebeuren dat het blijft steken. In dat geval dreigt uw kind te stikken doordat zijn luchtwegen verstopt zitten. Als dat gebeurt, is het van kapitaal belang dat u het kind te hulp schiet voordat zijn gezichtje van kleur gaat veranderen.

Wat u niet mag doen is het kind bij zijn voeten ondersteboven houden of het kind door elkaar schudden. De juiste tussenkomst is: het kind plat op zijn buik op uw dij leggen, met één hand onder zijn schouder. Geef het kind vervolgens met uw andere hand drie- of viermaal een stevige klop tussen zijn schouderbladen om het dat vreemde voorwerp te doen ophoesten. Het is belangrijk dat u deze ingreep snel toepast terwijl u op de hulpdiensten wacht, want die zouden – jammer genoeg – wel eens te laat kunnen komen…

www.tiboo.com

Het inademen of inslikken van giftige huishoudproducten

Zoals we al gezegd hebben, stopt een kind alles in zijn mond. Het komt frequent voor dat het kind dit met onderhoudsproducten doet. Waarom? Omdat die in elk huishouden aanwezig zijn en al te vaak op plaatsen opgeborgen worden die te gemakkelijk toegankelijk zijn, zoals in een lage keukenkast, in het toilet of in de badkamer, terwijl ze verplicht buiten het bereik van kinderen bewaard moeten worden.

Er zijn grote risico's voor het kind aan verbonden: het kind kan scheikundige stoffen (bleekwater, parfums enz.) inslikken. De gevolgen daarvan kunnen voor kinderen erger zijn dan voor volwassenen. Dat komt hoofdzakelijk door hun snellere stofwisseling en hun kleiner vermogen om de giftige stoffen te neutraliseren.

In veel gevallen blijft het er echter bij dat het kind een grote schrik pakt… doordat het effect beperkt blijft tot irritatie aan de ogen of in de mond. Let wel op, want er zijn producten die meer dan andere schade kunnen veroorzaken: we denken dan bijvoorbeeld aan ammoniak of white spirit. Die producten kunnen ernstige inwendige en uitwendige brandwonden doen ontstaan. Het zijn immers bijtende producten en nog gevaarlijker als ze gemengd worden. Mengt u bijvoorbeeld bleekwater met schoonmaakproducten die een zuur (kalkbestrijdingsmiddel, sanitair schoonmaakproduct, roestwerend product enz.) bevatten, dan ontstaat er een damp die aanleiding kan geven tot irritatie van de slijmvliezen en de ogen, hoofdpijn, braakneigingen e.a. Het kan zelfs zo ver gaan dat er zich een longoedeem vormt, met het risico voor infectueuze complicaties tot gevolg. Als het bleekwater in contact komt met de ammoniak, ontstaat er een nog gevaarlijkere damp die ernstige longschade kan veroorzaken.

www.poisoncentre.be/

Voedselvergiftiging behoort ook tot de huishoudelijke ongevallen en wordt vaak veroorzaakt door het eten van voedsel dat besmet is door een virus, een bacterie of scheikundige producten. Bacteriën zijn gewoonlijk de oorzaak van de meest voorkomende voedselvergiftigingen.

Wat in dat verband belangrijk is, is het respecteren van de vervaldatum die op de producten vermeld staat en het niet verbreken van de koudeketen. Er wordt aanbevolen om de voedingsproducten goed koel te bewaren. Als producten niet meer in hun oorspronkelijke verpakking zitten, is het van belang dat ze van elkaar gescheiden bewaard worden, bijvoorbeeld in hermetisch sluitende verpakkingen zoals Tupperware dozen, om te vermijden dat bacteriën zich via kruisbesmetting gaan vermenigvuldigen. Wanneer u boodschappen doet, moet u eraan denken om de diepgevroren producten als laatste te kopen, net voor u naar de kassa gaat.

De voedselvergiftigingen hebben niet per se onmiddellijk effect: de gevolgen treden (soms) 3 tot 5 dagen later pas op, in de vorm van braakneigingen, braken, bloederige diarree, koorts, … Als dat gebeurt, moet u uw huisarts raadplegen want de gevolgen kunnen heel ernstig zijn (en nierdialyse of bloedtransfusie noodzakelijk maken).

Verdrinkingen

Als u uw kind in bad doet, kan één moment van onoplettendheid volstaan voor verdrinking. Laat uw kind dus nooit alleen als het in bad zit.
In water dat 10 cm hoog staat kan een baby al verdrinken; in water dat nog geen 20 cm hoog staat kan een kind van 18 maanden verdrinken. Op die leeftijden kunnen kinderen immers hun hoofdje nog niet optillen als ze onderuit glijden. U doet er dus best aan om een badzitje te gebruiken en het kind niet uit het oog te verliezen. Let wel op: als u een badzitje gebruikt, mag het badwater niet hoger komen dan tot op de hoogte van de navel van het kind.

Ook als de kinderen al wat groter zijn en al kunnen stappen, blijft het gevaar bestaan. Ze kunnen immers nog altijd (en eigenlijk zelfs des te meer) uitglijden. Een oplossing kan bestaan in het leggen van een antislipmat in het bad of de douche en er vlak naast.

Brandwonden

Elk jaar moeten ongeveer 1.200 personen, waaronder 300 kinderen, opgenomen worden in een brandwondencentrum. Kinderen jonger dan 5 zijn de meest voorkomende slachtoffers. Hoe komt dat?

Laten we beginnen met de keuken, die een bijzonder gevaarlijke plaats is voor kinderen. Niet alleen vanwege het fornuis en de messen en vorken, maar ook vanwege de vele andere apparaten en voorwerpen die ernstige verwondingen kunnen veroorzaken. Pannen zijn de oorzaak van 1 op de 2 brandwonden: de stelen van pannen op het fornuis moeten altijd naar binnen gedraaid staan om te vermijden dat kinderen erbij kunnen komen en de pan ongewild van het vuur trekken.

Omdat de keuken een gevaarlijke plaats is, vermijd u best dat kinderen er op hun eentje op verkenning gaan. U verhindert best de toegang tot de keuken voor hen door voorzieningen te plaatsen zoals een deur of een barrière in het deurgat.

In de meeste gevallen branden kinderen zich aan een warme of kokende vloeistof, zoals warm water, thee, soep, koffie enz. Wat ook frequent voorvalt is dat de baby zijn mond verbrandt aan de papfles: om dat te vermijden is het van belang dat de temperatuur van de fles en van de pap altijd gecontroleerd wordt.

Het badwater of kraantjeswater kan ook een kind verbranden: controleer altijd de temperatuur.

1 op de 5 brandwonden ontstaat doordat het kind gewoon in een te warm bad gezet wordt. Een doeltreffende preventie bestaat erin de opwarming van het water aan de bron (in de boiler) te beperken tot maximum 50 of 55°C en het plaatsen van thermostatische mengkranen aan te moedigen.

Weet ook dat een kind aan de verwarming brandwonden in de eerste graad kan oplopen. Vuur en vooral echte vlammen oefenen een soort aantrekkingskracht uit op kinderen, die vaak zelfs de vlam willen aanraken.

Er zijn echter nog apparaten die op het eerste gezicht ongevaarlijk lijken, maar die toch een gevaar vormen! We denken met name aan de microgolfoven. Volgens een Amerikaanse studie wordt meer dan een vierde van de brandwonden veroorzaakt door een microgolfoven. Het is immers een feit dat zelfs kleine kinderen zulk een oven kunnen openen als de bereiding klaar is en er de inhoud kunnen uithalen… die heel vaak veel warmer is dan ze denken…!

Photo: Flickr - Tarnishedrose

Uit de analyse van de bestudeerde gevallen blijkt ook dat jonge kinderen reageren op het belletje dat aangeeft dat de ingestelde bereidingstijd verstreken is. Een kind van 18 maanden is al groot genoeg om de microgolfoven te openen; het kan op die leeftijd ook al heel gemakkelijk op een stoel klauteren. Ouders moeten er dus op toezien dat de microgolfoven op een voor de kinderen onbereikbare plaats opgesteld wordt. En de fabrikanten zouden moeten een vergrendelingssysteem voorzien dat ervoor zorgt dat de microgolfoven moeilijker opengemaakt kan worden.

In de zomer worden ook veel barbecuesets vanonder het stof en uit tuinhuis gehaald.
Als u gaat barbecueën, is het in de eerste plaats van belang dat de barbecue opgesteld wordt op een veilige plaats, afgeschermd van de wind en van bomen.
U doet er ook goed aan kinderen uit de buurt van de barbecue te weren en ze te verbieden dichtbij het toestel te komen, want de brandwonden worden vaak veroorzaakt doordat het kind de grill of de gloeiende houtskool aanraakt.

Het OIVO raadt het gebruik van spiritus of van enig ander brandbaar product niet aan als de barbecue wat gereanimeerd moet worden. Er kan een steekvlam ontstaan die niet alleen de onvoorzichtige kok, maar ook andere personen in de buurt van het toestel kan treffen.
Blijf ook waakzaam als het eten al opgediend is: de kolen moeten gedoofd worden met water of zand om te vermijden dat kinderen zich eraan branden terwijl de volwassenen aan het eten (en drinken) zijn!

En tot slot nog dit: kinderen zijn gefascineerd door vuur, maar zijn zich van geen gevaar bewust. Als een kind zich verbrandt, moet u de brandwonde(n) onmiddellijk gedurende minstens tien minuten met koud water "blussen" om te vermijden dat ze zich nog verder uitbreidt (uitbreiden).

Tot zover de preventieve maatregelen tegen brandwonden. U leest er nog meer over op de website van de Belgische Brandwondenstichting (www.brandwonden.be), die slachtoffers met ernstige brandwonden en hun familie ook financieel helpt met hun re-integratie in de maatschappij.

Vallen

Het eerste wat ouders moeten indachtig zijn, is dat het risico voor vallen groter is tijdens het eerste levensjaar van het kind. In de eerste maanden is het kind volledig van hen afhankelijk voor al zijn verplaatsingen. Het kan uit zijn hoge stoel vallen, of uit de canapé rollen, of van de verschoningstafel vallen…
In de eerste maanden beweegt het kind ook zeer veel: het is daarom onontbeerlijk dat een ouder dicht bij het kind blijft en het (te allen tijde) vasthoudt. Anders kan het bijvoorbeeld ook zijn hoofd stevig stoten, zelfs zonder te vallen, en een serieuze of minder erge buil oplopen. In dat laatste geval moet u gedurende 5 minuten een ijsblokje tegen de buil houden.

Wanneer het kind groter wordt en leert stappen, wil het vanzelfsprekend in alle kamers van het huis op ontdekking gaan.
Om onbegeleide verkenningstochten uit te sluiten, is het onontbeerlijk van barrières te plaatsen, vooral onderaan en bovenaan elke trap. Een val kan op het moment zelf zonder erg lijken, maar ook de dagen na de val kunt u beter het kind goed in het oog houden op zoek naar eventuele gevolgen van de val.

De ernst van de val hangt vooral af van de hoogte van de val.
Een val kan ernstige kwetsuren veroorzaken aan het hoofd en de hersenen. Een val kan zelfs dodelijk zijn. Ouders moeten dus dubbel waakzaam zijn, zeker als ze een balkon of hebben. Kinderen zijn immers vaak nieuwsgierig naar wat er buiten gebeurt en stormen op elk geluid af dat hen via het balkon of het raam bereikt. Uit het raam vallen is dan ook een type van ongeval waar kinderen onder de 4 jaar te talrijk het slachtoffer van worden.

Zoals reeds aangegeven zijn ook trappen heel gevaarlijk: de kinderen lopen vaak op kousenvoeten, waarbij ze kunnen uitglijden of struikelen. In het beste geval zullen ze een blauwe plek of een verzwikking of een gipsverband nodig hebben na zulk een val! Maar als u de mogelijkheid hebt, kunt u beter de treden bekleden met vast tapijt of met een antisliplaag.

Wilt u nog meer tips voor het vermijden van huishoudelijke ongevallen in elke kamer van het huis, lees dan de adviezen op www.accidents-domestiques.com/index.html.

Photo: Flickr - Tarnishedrose


Top
Home

Persberichten De wakkere consument Onderzoek en analyses
Consumentenbedrog Voeding-Gezondheid Duurzame Consumptie

OIVO - Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties
stichting van openbaar nut - 417541646 - Paepsem Business Park - Paapsemlaan 20 - 1070 Brussel
Tel. +32(0)2/547.06.11 m.oivo.be - E-mail : info (at) oivo.be
Disclaimer, Copyright, Privacy